O NAS

Nasz sklep jest autoryzowanym partnerem ajencyjnym marek Regatta i Dare 2b. Istniejemy od 2015 roku i z sukcesami prowadzimy sklep stacjonarny w Galerii Graffica w Rzeszowie (www.outletgraffica.pl)

Masz pytanie? Odezwij się do nas pod numer telefonu 575-998-179 lub napisz na adres [email protected]
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od 10.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku.

Zawsze możesz do nas napisać na FB
m.me/aktywnyturysta
Polub naszą stronę na Facebook’u
https://www.facebook.com/aktywnyturysta

Nasz sklep stacjonarny znajduje się w Galerii Graffica w Rzeszowie przy pl. płk. Lisa Kuli 19 (obok EMPIKu)

O sprzedającym – pozostałe informacje

Sprzedawcą jest MAK MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Henryka i Karola Czeczów 20/16, 30-798 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000812398, NIP: 6793192172, REGON: 384798262, kapitał zakładowy 50 000,00 zł.

Sprzedawca poniżej wskazuje dodatkowe informacje dla Klienta

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polski i jest dokonywana na adres wskazany przez Klienta.
 2. Koszty i formy dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca w opisie Towaru informuje o terminie dostawy i realizacji zamówienia, który liczony jest w dniach roboczych zgodnie zpkt. 5.
 4. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki,cła oraz wszelkie inne składniki.
 5. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  1. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  1. płatność elektroniczna Moje realizowana przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
  1. system płatności ratalnych „Raty Od.nowa”, obsługiwany przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa albo system płatności ratalnych „Raty PayU” obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu od odpowiednio BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie albo PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu płatności za Zamówiony Towar).
 6. Sprzedawca w opisie Towaru informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 7. Klient będący konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 8. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 9. Dane osobowe zbierane w Sklepie są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.
 10. Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych mu, a dotyczących Klientów Sklepu. Sprzedawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne zabezpieczające dane osobowe.
 11. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Sprzedawcy  z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Sprzedawcę.
 12. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W pozostałych przypadkach rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 13. W sprawach dotyczących sprzedaży nieuregulowanych w informacjach podawanych przez Sprzedającego oraz regulaminach serwisu www.allegro.pl mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 14. Klient zobowiązany jest w szczególności do niedostarczanie treści bezprawnych.