Reklamacje i zwroty

Szczegółowy opis postępowania przeczytasz ponizej:

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w szczególności w przypadku stwierdzenia w dostarczonej pozycji wad technicznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu będącego Konsumentem. Kupujący traci uprawnienia do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

3. Konsument może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w załączniku.

4. Klient zobowiązany jest zapakować i przygotować przesyłkę, umieszczając w środku formularz reklamacji, dowód zakupu (paragon lub faktura Vat) oraz odeslać towar (na swój koszt) w stanie niezmienionym na adres podany w Regulaminie. Wysyłany towar powinien być czysty i posiadać komplet dokumentów.

5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji:

- Sprzedawca nieodpłatnie naprawi lub wymieni towar na nowy;

- w przypadku braku możliwości wymiany towar, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie, jaką zapłacił Klient. Pieniądze zostaną wysłane przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta  najpóźniej w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

Gwarancja nie dotyczy szkód spowodowanych:

 - niefachowym używaniem towaru,

 - uszkodzeniem mechanicznym albo normalnym użytkowaniem,

 - uszkodzeniem ogniem i innymi żywiołami,

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie